top of page

Privacybeleid

De gegevens die je ons toestuurt via het contactformulier worden alleen gebruikt door  StudioPro70. Ze worden niet herverdeeld aan derden of marketingorganisaties.

 

Uw persoonsgegevens worden door deze site verwerkt voor klantenbeheer op basis van de commerciële relatie, en voor direct marketing doeleinden met het oog op het aanbieden van nieuwe producten of diensten. 

 

Als u niet wilt dat wij uw gegevens voor commerciële doeleinden verwerken, laat het ons weten via info@guyschotte.be

Via dit adres kunt u vragen welke gegevens wij over u verwerken en niet-contractuele gegevens corrigeren of laten verwijderen. Als u opmerkingen heeft over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Druksstraat 35, 1000 Brussel). Een meer gedetailleerd overzicht van ons gegevensverwerkingsbeleid vindt u op onze privacypagina.

 

Ons privacybeleid is bedoeld om uw persoonlijke gegevens die online kunnen worden gebruikt te beschermen, in overeenstemming met de AVG.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we via onze formulieren?
Wij slaan uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en btw-nummer op. Informatie die wordt gebruikt voor onze zakelijke relatie. 

 

Wanneer verzamelen we de informatie?
Wij verzamelen uw gegevens wanneer u een formulier invult.

 

Hoe gebruiken we uw gegevens?
We kunnen de informatie die we verzamelen wanneer u zich als gebruiker registreert, gebruiken: 

      • We gebruiken uw gegevens voor alle contractuele verplichtingen (bijv. facturering) 

      • We gebruiken uw gegevens om op te volgen na een uitwisseling van informatie.

 

Hoe beschermen we uw gegevens?

Onze website wordt gehost en beveiligd door Wix.com.
Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligd netwerk en zijn alleen toegankelijk voor een beperkt aantal mensen met beveiligde toegang. Bovendien worden alle gevoelige gegevens gecodeerd via een coderingssysteem (SSL – Secure Socket Layer-technologie). Alle transacties worden verwerkt via een serviceprovider en worden niet opgeslagen of verwerkt op onze servers.

 

Gebruiken we “cookies”?

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Als de instantie die verantwoordelijk is voor de verwerking van de via deze site verzamelde gegevens buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland is gevestigd, wordt de verwerking van de gegevens in verband met Google Analytics uitgevoerd door Google LLC (met hoofdkantoor in de Verenigde Staten). Google Ireland Limited en Google LLC worden hierna samen "Google" genoemd. 

 

Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op de computer van de sitebezoeker worden opgeslagen, om analyse van het gebruik van de site door deze laatste mogelijk te maken. De door de cookie gegenereerde informatie (inclusief het verkorte IP-adres) over het gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze site uitsluitend met de extensie "_anonymizeIp ()" gebruikt. De extensie garandeert de anonimisering van het IP-adres door afkapping en sluit dus een directe persoonlijke verwijzing uit. Via deze extensie verkort Google het IP-adres van de bezoeker van de site in een lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres van de websitebezoeker naar de Google-server verzonden en in de VS ingekort. Het IP-adres, dat door de browser van de sitebezoeker wordt verstrekt met behulp van Google Analytics, wordt door Google niet gecombineerd met andere gegevens van Google. 

 

In opdracht van de site-exploitant zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de site te evalueren, rapporten over de site-activiteit samen te stellen en om andere sites en andere internetdiensten aan de site-exploitant te leveren (artikel §6 1 f AVG). Het legitieme belang bij de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze site, de analyse van het gebruik van de site en de aanpassing van de inhoud. Door de pseudonimisering van hun gegevens worden de belangen van de gebruikers adequaat beschermd.

 

Google LLC heeft de naleving van het EU-VS-privacyschild gecertificeerd, wat een garantie biedt voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. De gegevens die zijn verzonden en gekoppeld aan de Google Analytics-cookie, bijvoorbeeld gebruikers-ID, advertentie-ID, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. De verwijdering van gegevens die de bewaardatum hebben bereikt, wordt automatisch één keer per maand uitgevoerd.

 

De sitebezoeker kan het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. De sitebezoeker kan ook voorkomen dat Google informatie (waaronder het IP-adres) via cookies verzamelt en verwerkt door deze plug-in te downloaden en te installeren in de browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

De bezoeker van de site kan het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op deze link te klikken. Er wordt dan een "opt-out-cookie" geplaatst die ervoor zorgt dat de bezoeker van de site niet gevolgd kan worden tijdens het browsen op de site.

Meer informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door Google, de instellingen en de deactiveringsmogelijkheden vindt u in het privacybeleid van Google: evenals in de instellingen van Google-advertenties.


 

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google LLC (Google) om formulierinvoer op uw site te beschermen. Deze service wordt gebruikt om door mensen gemaakte invoer te onderscheiden van geautomatiseerd misbruik. Hierbij worden het IP-adres en mogelijk andere gegevens verzonden die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service. Hiervoor worden uw gegevens aan Google doorgegeven en door hun diensten gebruikt. Uw IP-adres wordt binnen de lidstaten van de Europese Unie - of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte - echter vooraf door Google ingekort en is dus anoniem. In uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het door reCAPTCHA door uw browser verstrekte IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Deze verzameling van gegevens is onderworpen aan het privacybeleid van Google. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar:  https://policies.google.com/privacy?hl=en
Door gebruik te maken van de reCAPTCHA-service geeft u toestemming voor het verwerken van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

 

Openbaarmaking door derden

Wij verkopen, verhandelen of geven uw persoonsgegevens niet door aan externe partijen.  Dit omvat niet de partner die onze site host (One.com) of andere derde partijen die ons helpen onze website te beheren, onze zaken te doen, zolang deze partners hebben ingestemd met ons privacybeleid. We kunnen ook informatie vrijgeven wanneer vrijgave wettelijk vereist is, of om ons beleid af te dwingen, of om de eigendoms- en veiligheidsrechten van ons en onze gebruikers te beschermen.

 

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mail of via de contactpagina.

bottom of page